Luzana, praktijk voor zingeving, spiritualiteit & levensvragen

praktijk in Alkmaar en Naarden

Van harte welkom,

Of u nu toevallig op mijn site bent aangeland, als toeval al bestaat, of naar verrassende en werkzame mogelijkheden zoekt om uw leven te veranderen ...... u bent hier op de juiste plaats als het er om gaat:
  • • een antwoord op levensvragen te krijgen
  • • het heft in eigen hand te nemen bij verlies en rouw
  • • begeleidt te worden bij ingrijpende veranderingen

Binnen en buiten haar praktijk 'Luzana' wordt Sybille Wetzel door bekenden en ‘passanten’ regelmatig geraadpleegd over persoonlijke omstandigheden rond leven en dood.

Sybille is een coach en psychosociaal therapeut (in opleiding) die mensen begeleidt bij ingrijpende veranderingen en bij de beantwoording van levensvragen. Zij helpt mensen om overzicht te krijgen. Anders dan andere coaches werkt Sybille vanuit een meer spirituele plek. Zij kan je laten zien wat je in jouw situatie eventueel kunt verwachten.

Levensvragen heeft iedereen. Soms zijn mensen zich daar pas onder buitengewone omstandigheden van bewust. Bijvoorbeeld ziekte, ontslag, burn-out of echtscheiding kunnen aanleiding zijn om voor het eerst stil te staan bij wat men van het leven verwacht. Met haar fijngevoelige waarnemingsvermogen is Sybille in staat om in een consult juist datgene te herkennen en benoemen dat anders pas maanden of zelfs jaren later gezien, gehoord of gevoeld zou worden.

Ingrijpende veranderingen hebben praktische én emotionele gevolgen. Hoe beter men kan omgaan met de emoties hoe beter men zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Met haar praktische en therapeutische kennis en vaardigheden begeleidt Sybille met hart en verstand bij ingrijpende veranderingen.

Stervenden en hun naasten hebben vragen en behoeften die in onze samenleving voor velen onbekend terrein zijn. Sybille geeft begeleiding bij stervensprocessen. Zij onderscheidt zich door haar aandacht voor de wensen en behoeften van álle betrokkenen. Zij voorkomt isolement, ondersteunt harmonie en maakt het zowel de ernstige zieke als de mantelzorgers en familie mogelijk om de laatste levensfase als zinvol en waardevol te ervaren.

Een bijzondere levenssituatie ontstaat bij dementie. De betrokkenen worden geconfronteerd met levensvragen, ingrijpende veranderingen en de aanvang van een, vaak langdurig, rouw- en stervensproces. Juist bij beginnende dementie kan Sybille de familie en mantelzorgers veel aanreiken om met de veranderende mens en de veranderende omstandigheden om te gaan.

In haar praktijk in Alkmaar wordt Sybille sinds 2011 geconsulteerd door individuele mensen, gezinnen en groepen. Sybille houdt sinds april 2016 ook praktijk in Medisch Kwartier Naarden Vesting. Voor een consult kunt u een afspraak maken in de praktijk in Alkmaar of Naarden.

12 juni
19.00 u

Workshop
Familie-
opstellingen

Praktijk
Luzana
Alkmaar

informatie